Извештајот за работата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување за минатата година ќе биде на дневниот ред на денешната 76. редовна владина седница.

На предлог на Генералниот секретаријат на Владата, министрите ќе дискутираат и за информацијата за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања во периодот од јануари до март оваа година.

loading...

Владината прес-служба соопшти дека како материјал за информирање, Владата ќе ги разгледа финансиските извештаи за работењето на АД МЕПСО во Скопје, во третиот и четвртиот квартал од 2017 година, односно во периодот од јули до декември, како и конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на Комисија од хартии од вредност на Република Македонија.

Владата на денешната седница, на барање на Собранието, треба да даде мислење за предлог-законот за изменување на Законот за инспекциски надзор.

Денеска пред министрите ќе се најде и предлог-уредбата за методологијата за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2019 година.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here